Nô Bộc
(H) Thiên lương
 
Long trì Thiên thương
Thiên y Thiên khốc
Lâm quan Thiên riêu
Hoá quyền Quan phù
  Phục binh
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
76
Thiên Di TRIỆT
(M) Thất sát
 
Hữu bật Tử phù
Ân quang Đại hao
Nguyệt đức Quan đái
Đào hoa Âm Sát
Thiên trù  
Văn tinh  
   
   
   
   
66
Tật Ách TRIỆT
 
 
  Thiên sứ
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộc dục
   
   
   
   
   
56
Tài Bạch
(V) Liêm Trinh
 
Tả phù  
Thiên quý  
Phong cáo  
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
46
Quan Lộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn xương Thiên la
Thiên quan Linh tinh
Thiếu âm Quan phủ
Đế vượng Kình dương
Hoá khoa Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
86
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Văn A

Sinh lúc 12:00
Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 1985
Giờ Ngọ ngày 4 tháng 5 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tử Tức
 
 
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Bạch hổ
Dưỡng Phi liêm
   
   
   
   
   
   
   
36
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Bát tọa Tang môn
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ Suy
Hoá lộc Thiên Sát
   
   
   
   
   
   
96
Thê TUẦN
(D) Phá Quân
 
Văn khúc Địa võng
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Tấu thư Thai
   
   
   
   
   
   
26
Phúc Đức
(D) Tham lang
 
Hồng loan Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lực sĩ Thiên không
  Đà la
  Bệnh
   
   
   
   
   
106
Phụ Mẫu
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên tài Thiên hình
Thiên thọ Phá toái
Hoa cái Thái tuế
Thanh long Tử
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
116
Mệnh (THÂN)
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thai phụ Trực phù
Thiên khôi Tiểu hao
Thiên giải Mộ
Quan sách  
   
   
   
   
   
   
6
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Tam thai Điếu khách
Thiên mã Tuyệt
Địa giải  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn A