Tài Bạch
(V) Thiên cơ
 
Ân quang Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần  
Thiên trù  
Lực sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
   
45
Tử Tức
(M) Tử vi
 
Đào hoa Linh tinh
Thiên thọ Thiên không
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
35
Thê
 
 
Tả phù Hỏa tinh
Hữu bật Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
  Địa kiếp
   
   
   
25
Huynh Đệ
(H) Phá Quân
 
Thiếu âm Cô thần
  Lưu hà
  Phục binh
  Tuyệt
  Âm Sát
   
   
   
   
15
Tật Ách
(H) Thất sát
 
Thiên hỷ Thiên sứ
Thiên y Thiên la
Quan sách Quả tú
Thanh long Thiên riêu
  Trực phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
55
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Văn A

Sinh lúc 15:20
Thứ Tư ngày 15 tháng 6 năm 1977
Giờ Thân ngày 29 tháng 4 năm Đinh Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 46 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Mệnh
 
 
Thiên quý Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên việt Đại hao
Văn tinh Mộ
   
   
   
   
   
5
Thiên Di TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Bát tọa Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
   
   
65
Phụ Mẫu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Phong cáo Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Đẩu quân
Địa giải Bênh phù
  Tử
   
   
   
   
115
Nô Bộc TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Thiên thương
Thai phụ Kiếp sát
Thiên quan  
Thiên đức  
Thiên tài  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
75
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Bạch hổ
Đế vượng Hoá kỵ
Hoá quyền  
   
   
   
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(H) Tham lang
 
Văn khúc Thiên hình
Long Đức Phi liêm
  Suy
   
   
   
   
   
   
95
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên hư
Thiên khôi Tuế phá
Thiên Phúc Bệnh
Thiên mã  
Thiên giải  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn A