Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Long trì Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Trường sinh Quan phù
  Phục binh
   
   
   
   
95
Quan Lộc TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Tử phù
Văn xương Đại hao
Phong cáo Âm Sát
Nguyệt đức Lưu Tang Môn
Đào hoa  
Thiên trù  
Văn tinh  
Dưỡng  
85
Nô Bộc TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
  Thiên thương
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Thai
  Địa không
  Hoá kỵ
   
75
Thiên Di
(D) Tham lang
 
Tả phù Tuyệt
Văn khúc  
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
65
Phúc Đức
(D) Phá Quân
 
Tam thai Thiên la
Thiên quan Quan phủ
Thiếu âm Kình dương
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
  Lưu Thái Tuế
   
   
105
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Tuấn Anh

Sinh lúc 08:55
Thứ Hai ngày 8 tháng 7 năm 1985
Giờ Thìn ngày 21 tháng 5 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Bạch hổ
Hoá lộc Phi liêm
  Mộ
   
   
   
   
55
Phụ Mẫu
 
 
Thiên tài Tang môn
Lộc tồn Quan đái
Bác sĩ Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
   
   
115
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Bát tọa Địa võng
Thai phụ Quả tú
Thiên đức Lưu hà
Phúc đức Tử
Tấu thư Lưu Thiên Hư
Hoá khoa Lưu Đà La
   
   
45
Mệnh
(V) Liêm Trinh
 
Hồng loan Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lực sĩ Linh tinh
Lâm quan Thiên không
Lưu Thiên Mã Đà la
  Lưu Thiên Khốc
   
   
5
Huynh Đệ
 
 
Ân quang Thiên hình
Thiên quý Phá toái
Hoa cái Thái tuế
Thanh long Đẩu quân
Đế vượng  
   
   
   
15
Thê
(M) Thất sát
 
Thiên khôi Trực phù
Thiên giải Tiểu hao
Quan sách Suy
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
   
25
Tử Tức TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thiên thọ Hỏa tinh
Thiên mã Điếu khách
Địa giải Bệnh
Tướng quân  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
Lưu Lộc Tồn  
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Tuấn Anh