Thê
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Hoá kỵ
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
   
26
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Tả phù Đẩu quân
Tam thai Phi liêm
Thiên quan Quan đái
Thiên tài  
Long Đức  
Hoá quyền  
   
16
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Linh tinh
  Bạch hổ
  Mộc dục
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Hữu bật Kiếp sát
Bát tọa Địa kiếp
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
116
Tử Tức
(H) Thái âm
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
Đế vượng Bênh phù
Hoá khoa  
   
   
   
36
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Trung Kiên

Giờ Dậu ngày 25 tháng 3 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Địa giải Phá toái
Dưỡng Điếu khách
  Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
   
106
Tài Bạch
(B) Thiên phủ
 
Thai phụ Thiên riêu
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Thiên y Suy
Văn tinh  
   
   
46
Điền Trạch
(H) Thái dương
 
Thiên hỷ Địa võng
Thiên trù Quả tú
Thiên giải Trực phù
Quan sách Thai
Thanh long Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
96
Tật Ách
 
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiếu âm Cô thần
  Lưu hà
  Phục binh
  Bệnh
  Địa không
   
56
Thiên Di (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Văn khúc Tang môn
Văn xương Quan phủ
Hoá lộc Kình dương
  Tử
   
   
   
66
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Ân quang Thiên thương
Đào hoa Hỏa tinh
Thiên thọ Thiên không
Thiêu dương Mộ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
76
Quan Lộc
 
 
Phong cáo Thiên hình
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Lực sĩ Tuyệt
   
   
   
86

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Trung Kiên