Tử Tức
(H) Thái âm
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Đẩu quân
Hỷ thần Bệnh
Hoá khoa  
Đường phù  
   
33
Thê
(H) Tham lang
 
Tả phù Linh tinh
Tam thai Phi liêm
Thiên quan Suy
Long Đức Hoá kỵ
   
   
   
23
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên tài Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư Địa kiếp
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
   
13
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Hữu bật Kiếp sát
Bát tọa  
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
3
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
  Bênh phù
  Tử
   
   
   
43
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Trung Kiên

Sinh lúc 16:30
Thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 1983
Giờ Thân ngày 25 tháng 3 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Địa giải Phá toái
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
113
Tật Ách
 
 
Long trì Thiên sứ
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Mộ
  Địa không
   
53
Phúc Đức
(H) Thất sát
 
Phong cáo Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Thiên giải Mộc dục
Quan sách Âm Sát
Thanh long Nguyệt Sát
   
103
Thiên Di
(H) Phá Quân
 
Văn xương Cô thần
Thai phụ Lưu hà
Thiếu âm Phục binh
Hoá lộc Tuyệt
   
   
   
63
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
 
 
Ân quang Thiên thương
Thiên quý Hỏa tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
73
Quan Lộc (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(B) Tử vi
 
Văn khúc Thiên không
Đào hoa  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
83
Điền Trạch
(H) Thiên cơ
 
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Thái tuế
Thiên thọ Đà la
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
   
93

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Trung Kiên