Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên quý Phá toái
Quan sách Hỏa tinh
  Trực phù
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
46
Nô Bộc TRIỆT
(V) Cự môn
 
Văn xương Thiên thương
Phong cáo Thái tuế
Thiên việt Phục binh
Thiên Phúc Thai
   
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên không
Hữu bật Đẩu quân
Thiên tài Quan phủ
Thiêu dương Đà la
Dưỡng Địa không
   
   
66
Tật Ách
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn khúc Thiên sứ
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Hoá kỵ
Trường sinh Âm Sát
   
   
76
Điền Trạch
(H) Thái âm
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Hoá khoa Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
   
36
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyễn Trọng Đại

Sinh lúc 07:05
Chủ Nhật ngày 29 tháng 4 năm 1990
Giờ Thìn ngày 5 tháng 4 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tài Bạch (THÂN)
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Ân quang Kình dương
Hồng loan Mộc dục
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Hoá quyền  
   
   
86
Phúc Đức
(B) Thiên phủ
 
Bát tọa Lưu hà
Thiên đức Tử
Đào hoa Địa kiếp
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
26
Tử Tức TUẦN
(H) Thái dương
 
Thai phụ Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Quan đái
Địa giải  
Thanh long  
Hoá lộc  
   
96
Phụ Mẫu
 
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
   
16
Mệnh
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Long Đức Suy
Tấu thư Nguyệt Sát
Đường phù  
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
(D) Thiên cơ
 
Tướng quân Thiên khốc
Đế vượng Thiên hư
  Thiên hình
  Tuế phá
  Thiên Sát
   
   
116
Thê TUẦN
 
 
Tam thai Kiếp sát
Thiên quan Linh tinh
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Tiểu hao
Thiên giải  
Lâm quan  
   
106

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Trọng Đại