Thiên Di
 
 
Thiên việt Thiên riêu
Thiên đức Kiếp sát
Thiên y Linh tinh
Phúc đức Phi liêm
Trường sinh  
   
   
64
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Thiên sứ
Thiên Phúc Điếu khách
Tấu thư Địa kiếp
Dưỡng Âm Sát
  Thiên Sát
  Lưu Tang Môn
   
54
Tài Bạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Quả tú
Thiên tài Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Tướng quân Thai
Hoá quyền Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
44
Tử Tức
 
 
Tả phù Thái tuế
Hoá khoa Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
34
Nô Bộc
(V) Thái dương
 
Bát tọa Thiên thương
Ân quang Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộc dục
Đường phù Địa không
  Lưu Thái Tuế
   
74
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Thu Trang

Sinh lúc 13:20
Thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 1992
Giờ Mùi ngày 27 tháng 5 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phu
(B) Thiên phủ
 
Phong cáo Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiên thọ Mộ
Thiên trù  
Thiêu dương  
Thanh long  
   
24
Quan Lộc TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn xương Bênh phù
Thiên khôi Quan đái
Long Đức Hoá kỵ
   
   
   
   
84
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên khốc
Thiên quý Địa võng
Thiên quan Tang môn
Lực sĩ Đà la
  Tử
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
14
Điền Trạch TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh Lưu Thiên Khốc
Lâm quan  
Hoá lộc  
Lưu Thiên Mã  
94
Phúc Đức (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên hình
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
104
Phụ Mẫu
(V) Cự môn
 
Long trì Quan phù
Thiên giải Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
114
Mệnh TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn khúc Cô thần
Địa giải Lưu hà
Thiếu âm Đẩu quân
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thu Trang