Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên quan Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiếu âm Hỏa tinh
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
53
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Quan phù
Long trì Đẩu quân
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Âm Sát
   
   
43
Tử Tức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Đế vượng Phục binh
  Địa kiếp
   
   
   
   
33
Phu
(D) Tham lang
 
Tả phù Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã  
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
23
Thiên Di TRIỆT
(D) Phá Quân
 
Thiên thọ Thiên khốc
Lực sĩ Thiên la
  Tang môn
  Đà la
  Tử
   
   
   
63
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Thuỳ Trang

Giờ Thân ngày 29 tháng 5 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên quý Phá toái
Thiên việt Bênh phù
Long Đức Quan đái
Hoá quyền  
   
   
   
   
13
Nô Bộc
 
 
Đào hoa Thiên thương
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Mộ
  Địa không
   
   
   
   
73
Mệnh TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phong cáo Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộc dục
Đường phù  
   
   
   
   
3
Quan Lộc (THÂN)
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Thái tuế
Văn xương Tiểu hao
Thai phụ Tuyệt
Hoá khoa Hoá kỵ
   
   
   
   
83
Điền Trạch
 
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Thiên hình
Tướng quân Trực phù
Quốc ấn Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
93
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Tam thai Điếu khách
Văn khúc Thiên Sát
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Thiên trù  
Thiên giải  
Tấu thư  
Dưỡng  
103
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Linh tinh
Địa giải Phi liêm
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
   
113

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thuỳ Trang