Tài Bạch TRIỆT
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quan Cô thần
Thiên thọ Thiên riêu
Thiên y  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
46
Tử Tức
 
 
Hữu bật Quan phù
Long trì Quan phủ
  Kình dương
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
36
Phu
 
 
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
  Đẩu quân
  Phục binh
  Mộc dục
   
   
26
Huynh Đệ
 
 
Tả phù Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Địa kiếp
Văn tinh  
Trường sinh  
   
16
Tật Ách TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Ân quang Thiên sứ
Lực sĩ Thiên khốc
Đế vượng Thiên la
Hoá quyền Hỏa tinh
  Tang môn
  Đà la
   
56
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Thuỳ Trang

Giờ Dậu ngày 29 tháng 5 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Mệnh
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên việt Phá toái
Long Đức Bênh phù
Dưỡng Hoá kỵ
   
   
   
   
6
Thiên Di (THÂN)
(H) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên không
Đào hoa Suy
Thiêu dương  
Thanh long  
   
   
   
66
Phụ Mẫu TUẦN
 
 
Thiên quý Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Thai
Đường phù  
   
   
   
116
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Bát tọa Thiên thương
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Bệnh
  Địa không
   
   
76
Quan Lộc
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Văn khúc Quả tú
Văn xương Thiên hình
Hồng loan Trực phù
Quan sách Tử
Tướng quân Nguyệt Sát
Hoá khoa  
Quốc ấn  
86
Điền Trạch
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Tam thai Linh tinh
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên trù Mộ
Thiên giải Thiên Sát
Tấu thư  
Hoá lộc  
   
96
Phúc Đức TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Phong cáo Kiếp sát
Thiên khôi Phi liêm
Thiên đức Tuyệt
Thiên tài  
Địa giải  
Phúc đức  
   
106

Lá số Tử vi của Nguyễn Thuỳ Trang