Tật Ách
(H) Cự môn
 
Phong cáo Thiên sứ
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
   
   
76
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Bát tọa Lưu hà
Đào hoa Hỏa tinh
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Thai
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
86
Tử Tức
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Tang môn
Thiên việt Kình dương
Thiên giải Hoá kỵ
Lực sĩ  
Dưỡng  
Hoá khoa  
96
Phu TRIỆT
(M) Thất sát
 
Tam thai Cô thần
Thiên trù Thiên hình
Thiếu âm Địa không
Thanh long  
Trường sinh  
   
   
106
Thiên Di (THÂN)
(V) Tham lang
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Hoá quyền Trực phù
  Phục binh
  Mộ
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
66
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Nguyễn Thanh Phương

Sinh lúc 06:05
Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 1990
Giờ Mão ngày 6 tháng 12 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đẩu quân
Thiên thọ Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
   
   
116
Nô Bộc
(H) Thái âm
 
Tả phù Thiên thương
Thiên quý Điếu khách
Thiên tài Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
56
Mệnh TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Tướng quân Quan đái
Hoá lộc  
   
   
   
6
Quan Lộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức Bệnh
Quốc ấn Địa kiếp
   
   
   
46
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Suy
   
   
   
   
36
Phúc Đức
(M) Phá Quân
 
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Phi liêm
Đế vượng  
   
   
   
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thái dương
 
Hữu bật Thiên hư
Ân quang Tuế phá
Thiên mã  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thanh Phương