Mệnh
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Long trì Thiên khốc
Địa giải Quan phù
Thanh long  
Trường sinh  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Thái dương
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Tiểu hao
Thiên tài Mộc dục
Thiên trù Địa kiếp
Văn tinh Âm Sát
Thiên giải Lưu Kình Dương
   
   
   
   
14
Phúc Đức (THÂN) TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Tướng quân Thiên hư
  Thiên hình
  Tuế phá
  Quan đái
   
   
   
   
   
   
24
Điền Trạch
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Thiên việt Hoá kỵ
Thiên Phúc Lưu Thiên Hư
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Long Đức  
Tấu thư  
Lâm quan  
Hoá lộc  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
34
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
 
Thiên quan Thiên la
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ Địa không
Dưỡng Nguyệt Sát
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Đà La
   
   
   
114
Mão Dần Sửu
  Nguyễn Thị Trà

Sinh lúc 14:45
Thứ Năm ngày 2 tháng 1 năm 1986
Giờ Mùi ngày 22 tháng 11 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi
An sao lưu động cho năm 1986


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Quan Lộc
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Phong cáo Bạch hổ
Phượng cát Phi liêm
Giải thần  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
   
   
   
44
Phu
 
 
Bát tọa Linh tinh
Văn xương Tang môn
Thiên quý Thai
Lộc tồn Thiên Sát
Bác sĩ  
   
   
   
   
   
104
Nô Bộc TUẦN
(H) Cự môn
 
Thiên đức Thiên thương
Phúc đức Địa võng
Hỷ thần Quả tú
  Lưu hà
  Hỏa tinh
  Đẩu quân
  Suy
  Lưu Bạch Hổ
   
   
54
Tử Tức
 
 
Tả phù Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
94
Tài Bạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thai phụ Phá toái
Hoa cái Thái tuế
  Phục binh
  Mộ
   
   
   
   
   
   
84
Tật Ách
(V) Thiên lương
 
Hữu bật Thiên sứ
Thiên khôi Trực phù
Quan sách Đại hao
Hoá quyền Tử
   
   
   
   
   
   
74
Thiên Di TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Tam thai Thiên riêu
Văn khúc Điếu khách
Ân quang Bênh phù
Thiên y Bệnh
Thiên mã  
Quốc ấn  
   
   
   
   
64

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Trà