Thiên Di
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Tuyệt
  Lưu Thái Tuế
   
62
Tật Ách
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên sứ
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
  Mộ
  Địa không
  Thiên Sát
52
Tài Bạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Phong cáo Đẩu quân
Thiên việt Phục binh
Thiếu âm Tử
Hoá quyền Nguyệt Sát
  Lưu Tang Môn
   
   
42
Tử Tức
(D) Tham lang
 
Hữu bật Quan phù
Long trì Đại hao
Văn tinh Bệnh
Hoá lộc  
Hoá khoa  
   
   
32
Nô Bộc
(D) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên thương
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Thai
  Địa kiếp
   
72
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Nguyễn Thị Thu Thảo

Giờ Tị ngày 19 tháng 3 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn khúc Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Địa giải Suy
  Hoá kỵ
   
   
22
Quan Lộc
 
 
Thiên quan Thiên riêu
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên tài Trực phù
Thiên y  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
82
Huynh Đệ TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Ân quang Thiên hư
Thiên giải Địa võng
Hỷ thần Tuế phá
Đế vượng Âm Sát
Đường phù  
   
   
12
Điền Trạch
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Trường sinh Tiểu hao
   
   
   
   
92
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Thiên thọ Mộc dục
Phúc đức Lưu Bạch Hổ
Tướng quân Lưu Thiên Khốc
Quốc ấn Lưu Kình Dương
   
102
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Thất sát
 
Tam thai Bạch hổ
Tấu thư Quan đái
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
112
Mệnh TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên hình
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Lưu Thiên Hư
Lâm quan Lưu Đà La
Lưu Thiên Mã  
   
   
2

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Thu Thảo