Nô Bộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên hỷ Thiên thương
Thiêu dương Cô thần
Lộc tồn Kiếp sát
Bác sĩ Lưu hà
Trường sinh Thiên không
  Lưu Thái Tuế
   
74
Thiên Di
 
 
Tả phù Tang môn
Văn xương Đẩu quân
Phong cáo Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Thiên Sát
Thiên trù  
Dưỡng  
64
Tật Ách
 
 
Thiên việt Thiên sứ
Thiếu âm Phục binh
  Thai
  Địa không
  Nguyệt Sát
  Lưu Tang Môn
   
54
Tài Bạch (THÂN)
 
 
Hữu bật Quan phù
Văn khúc Đại hao
Long trì Tuyệt
Văn tinh  
Hoá khoa  
   
   
44
Quan Lộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên tài Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
  Hoá kỵ
   
   
84
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Nguyễn Thị Thu Thảo

Giờ Thìn ngày 19 tháng 3 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
An sao lưu động cho năm 2013


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tử Tức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Địa giải Mộ
   
   
   
   
34
Điền Trạch
(H) Thiên tướng
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Thiên y Địa kiếp
Quan sách  
Thanh long  
   
94
Phu TUẦN
 
 
Thai phụ Thiên hư
Thiên giải Địa võng
Hỷ thần Hỏa tinh
Đường phù Tuế phá
  Tử
  Âm Sát
   
24
Phúc Đức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Bát tọa Thiên khốc
Thiên mã Linh tinh
Lâm quan Điếu khách
  Tiểu hao
   
   
   
104
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Lưu Bạch Hổ
Tướng quân Lưu Thiên Khốc
Đế vượng Lưu Kình Dương
Hoá lộc  
Quốc ấn  
114
Mệnh TRIỆT
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Tam thai Bạch hổ
Thiên thọ Suy
Tấu thư  
Hoá quyền  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
4
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Ân quang Thiên hình
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
14

Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Thu Thảo