Phúc Đức
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
Địa giải Đà la
Hoá lộc Tuyệt
   
   
   
   
26
Điền Trạch
(M) Thái dương
 
Đào hoa Lưu hà
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Thai
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
   
   
   
36
Quan Lộc
(D) Thiên phủ
 
Thiên việt Thiên hình
Lực sĩ Tang môn
Dưỡng Kình dương
   
   
   
   
   
46
Nô Bộc TRIỆT
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Thiên tài Thiên thương
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Địa kiếp
Thanh long  
Trường sinh  
   
   
   
56
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
  Trực phù
  Đẩu quân
  Phục binh
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
16
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Nguyễn Thị Thu Huyền

Giờ Dậu ngày 1 tháng 11 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
Hoá quyền Mộc dục
   
   
   
   
66
Mệnh
 
 
Thai phụ Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
   
6
Tật Ách TUẦN
(H) Cự môn
 
Nguyệt đức Thiên sứ
Hồng loan Địa võng
Tướng quân Tử phù
  Quan đái
   
   
   
   
76
Huynh Đệ
 
 
Tả phù Kiếp sát
Tam thai Bênh phù
Thiên quý Bệnh
Thiên Phúc Địa không
Thiên đức  
Thiên thọ  
Phúc đức  
Quốc ấn  
116
Phu
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Linh tinh
Thiên khôi Bạch hổ
Hoa cái Suy
Hỷ thần Hoá kỵ
   
   
   
106
Tử Tức
(V) Thiên lương
 
Hữu bật Hỏa tinh
Bát tọa Phi liêm
Ân quang  
Long Đức  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
96
Tài Bạch TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên hư
Thiên y Thiên riêu
Thiên mã Tuế phá
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
86

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Thu Huyền