Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên Phúc Hỏa tinh
Thiên thọ Điếu khách
Thiên mã Bênh phù
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
   
114
Mệnh
(M) Thiên lương
 
Thiên quý Trực phù
Thiên việt Đại hao
Thiên trù Mộc dục
Quan sách  
   
   
   
4
Phụ Mẫu
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Hoa cái Thái tuế
Địa giải Phục binh
  Quan đái
  Địa kiếp
   
   
   
14
Phúc Đức
 
 
Ân quang Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
Lâm quan Đà la
   
   
24
Phu TRIỆT
(H) Cự môn
 
Tả phù Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần  
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
104
Mão Dần Sửu
  Nguyễn Thị Thanh

Sinh lúc 15:30
Thứ Sáu ngày 22 tháng 2 năm 1991
Giờ Thân ngày 8 tháng 1 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Điền Trạch
 
 
Thiên quan Thiên hình
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Thiên Sát
Đế vượng  
   
   
   
34
Tử Tức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Bát tọa Bạch hổ
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Phi liêm
  Thai
  Địa không
   
   
94
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Địa võng
Phong cáo Kình dương
Thiếu âm Suy
Lực sĩ Nguyệt Sát
   
   
   
44
Tài Bạch
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Tuyệt
Thiên khôi Hoá kỵ
Thiên hỷ Âm Sát
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
84
Tật Ách
(B) Thiên phủ
 
Thiên tài Thiên sứ
Thiên y Thiên hư
Tướng quân Thiên riêu
  Phá toái
  Tuế phá
  Mộ
   
74
Thiên Di
(H) Thái dương
 
Văn khúc Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Tử
Văn tinh  
Hoá quyền  
Hoá khoa  
   
64
Nô Bộc TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tam thai Thiên thương
Long trì Thiên khốc
Thanh long Quan phù
  Bệnh
   
   
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Thanh