Phúc Đức TRIỆT
(V) Thiên cơ
 
Tả phù Điếu khách
Bát tọa Bênh phù
Thiên Phúc Bệnh
Thiên mã  
Quốc ấn  
   
   
   
23
Điền Trạch
(M) Tử vi
 
Thai phụ Trực phù
Thiên việt Đẩu quân
Thiên trù Đại hao
Quan sách Tử
   
   
   
   
33
Quan Lộc
 
 
Hoa cái Thái tuế
  Phục binh
  Mộ
   
   
   
   
   
43
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Hồng loan Thiên thương
Địa giải Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
   
53
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thất sát
 
Văn khúc Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần Suy
Hoá khoa  
   
   
   
13
Mão Dần Sửu
  Nguyễn Thị Thủy

Giờ Tý ngày 17 tháng 2 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Thiên Di
 
 
Hữu bật Hỏa tinh
Tam thai Tang môn
Thiên quan Thai
Thiên giải Thiên Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
63
Mệnh (THÂN)
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
   
   
   
3
Tật Ách TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Văn xương Thiên sứ
Thiên tài Địa võng
Thiên thọ Thiên hình
Thiếu âm Linh tinh
Lực sĩ Kình dương
Dưỡng Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
73
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Phong cáo Thiên riêu
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Thiên y  
Long Đức  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
113
Phu
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Ân quang Thiên hư
Thiên quý Phá toái
Tướng quân Tuế phá
Hoá lộc Quan đái
   
   
   
   
103
Tử Tức
(H) Tham lang
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
  Âm Sát
   
   
   
   
93
Tài Bạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Long trì Thiên khốc
Thanh long Quan phù
Trường sinh Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
   
83

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Thủy