Tử Tức
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Trường sinh Hỏa tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
   
95
Phu
 
 
Tả phù Mộc dục
Thiên quý  
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
105
Huynh Đệ
 
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Quan đái
Hoa cái Địa kiếp
Lực sĩ  
   
   
115
Mệnh
 
 
Hữu bật Kiếp sát
Ân quang Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thanh long  
Lâm quan  
   
   
5
Tài Bạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiêu dương Thiên la
Dưỡng Thiên không
Hoá khoa Phục binh
   
   
   
   
85
Hợi Tuất Dậu Thân
  Nguyễn Thị Sinh

Giờ Thân ngày 20 tháng 3 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phụ Mẫu
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Địa giải Đẩu quân
Đế vượng Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
15
Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Thiên thọ Thiên sứ
Thiên y Thiên khốc
  Thiên riêu
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Địa không
75
Phúc Đức TUẦN
 
 
Phong cáo Địa võng
Thiên giải Suy
Long Đức Âm Sát
Tướng quân Nguyệt Sát
   
   
   
25
Thiên Di TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Trực phù
Thiên quan Bênh phù
Quan sách Tuyệt
Quốc ấn Hoá kỵ
   
   
65
Nô Bộc
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tam thai Thiên thương
Bát tọa Quả tú
Hỷ thần Điếu khách
  Mộ
   
   
   
55
Quan Lộc (THÂN)
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Văn khúc Phi liêm
Thiên đức Tử
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
45
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiên khôi Thiên hình
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên tài Bệnh
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Sinh