Phu
(D) Thiên phủ
 
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Lâm quan Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
   
   
   
102
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tả phù Hỏa tinh
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
112
Mệnh
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Ân quang Quan phù
Thiên quý Kình dương
Long trì Suy
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
2
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Hữu bật Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thanh long Tử phù
  Bệnh
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
12
Tử Tức
 
 
Thiên thọ Thiên la
Thiêu dương Thiên không
  Phục binh
  Quan đái
   
   
   
   
92
Hợi Tuất Dậu Thân
  Nguyễn Thị Sinh

Giờ Dậu ngày 20 tháng 3 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phúc Đức
(H) Thiên tướng
 
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Địa giải Tiểu hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
22
Tài Bạch TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thai phụ Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
  Thái tuế
  Đại hao
  Mộc dục
   
   
   
82
Điền Trạch TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên tài Địa võng
Thiên giải Đẩu quân
Long Đức Mộ
Tướng quân Âm Sát
Hoá khoa Nguyệt Sát
   
   
   
32
Tật Ách TRIỆT
 
 
Thiên quan Thiên sứ
Quan sách Trực phù
Trường sinh Bênh phù
Quốc ấn Địa không
   
   
   
   
72
Thiên Di (THÂN)
 
 
Tam thai Quả tú
Bát tọa Linh tinh
Văn khúc Điếu khách
Văn xương  
Hỷ thần  
Dưỡng  
   
   
62
Nô Bộc
 
 
Thiên đức Thiên thương
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan Thai
Phúc đức  
   
   
   
   
52
Quan Lộc TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Phong cáo Thiên hình
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Tuyệt
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
42

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Sinh