Tật Ách
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên mã Thiên sứ
Thiên trù Cô thần
Trường sinh Phá toái
Lưu Thiên Mã Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Lưu Tang Môn
  Lưu Đà La
74
Tài Bạch (THÂN)
 
 
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Mộc dục
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
84
Tử Tức
 
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Kình dương
Hoa cái Quan đái
Địa giải Địa không
Lực sĩ Lưu Kình Dương
   
   
94
Phu
 
 
Văn khúc Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên giải Tử phù
Thanh long  
Lâm quan  
   
   
   
104
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tả phù Thiên la
Bát tọa Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
   
   
64
Hợi Tuất Dậu Thân
  Nguyễn Thị Mai Thương

Sinh lúc 07:20
Thứ Hai ngày 16 tháng 2 năm 1987
Giờ Thìn ngày 19 tháng 1 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi
An sao lưu động cho năm 1987


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên việt Thiên hư
Thiên thọ Thiên hình
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Tiểu hao
  Thiên Sát
  Lưu Thiên Hư
   
   
114
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Thiên quý Thiên thương
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Địa kiếp
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
54
Mệnh TUẦN
 
 
Hữu bật Địa võng
Tam thai Suy
Thai phụ Nguyệt Sát
Long Đức  
Tướng quân  
   
   
   
4
Quan Lộc TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên quan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
   
44
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên tài Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Hỷ thần Hỏa tinh
  Điếu khách
  Mộ
   
   
   
34
Phúc Đức
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Tử
Hồng loan  
Phúc đức  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
   
   
24
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Ân quang Bạch hổ
Thiên khôi Bệnh
Thiên Phúc Lưu Bạch Hổ
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
14

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Mai Thương