Tật Ách TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên thọ Thiên sứ
Thiên mã Thiên hư
Lực sĩ Tuế phá
Lâm quan Đà la
Hoá quyền  
   
   
56
Tài Bạch (THÂN)
(V) Cự môn
 
Long Đức Lưu hà
Lộc tồn Quan đái
Bác sĩ  
   
   
   
   
46
Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Thiên việt Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Bạch hổ
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
36
Thê TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên đức Kiếp sát
Thiên trù Linh tinh
Phúc đức Phục binh
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
   
26
Thiên Di TUẦN
(H) Thái âm
 
Hữu bật Thiên la
Bát tọa Tử phù
Thai phụ  
Nguyệt đức  
Hồng loan  
Thanh long  
Đế vượng  
66
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Thị Huyền Nhung

Sinh lúc 19:25
Chủ Nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019
Giờ Tuất ngày 25 tháng 7 năm Kỷ Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 3 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên quan Phá toái
Thiên tài Điếu khách
Văn tinh Đại hao
Dưỡng Địa kiếp
Hoá lộc Thiên Sát
   
   
16
Nô Bộc
(B) Thiên phủ
 
Thiên quý Thiên thương
Long trì Thiên hình
  Quan phù
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Suy
   
76
Mệnh
(H) Thái dương
 
Tả phù Địa võng
Tam thai Quả tú
Thiên hỷ Trực phù
Quan sách Bênh phù
  Thai
  Nguyệt Sát
   
6
Quan Lộc
 
 
Văn khúc Cô thần
Thiên Phúc Bệnh
Thiên giải Hoá kỵ
Thiếu âm Âm Sát
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
86
Điền Trạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên khôi Tang môn
Địa giải Tử
Tấu thư Địa không
   
   
   
   
96
Phúc Đức
(D) Thiên cơ
 
Văn xương Thiên không
Phong cáo Phi liêm
Đào hoa Mộ
Thiêu dương  
   
   
   
106
Phụ Mẫu
 
 
Ân quang Hỏa tinh
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Tuyệt
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Huyền Nhung