Tật Ách
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Phong cáo Thiên sứ
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
   
55
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên tài  
Địa giải  
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
45
Tử Tức TRIỆT
 
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Trực phù
Hồng loan Đà la
Thiên giải Thai
Quan sách Nguyệt Sát
Lực sĩ  
   
   
35
Phu
 
 
Lộc tồn Thiên hình
Bác sĩ Thái tuế
  Tuyệt
  Địa không
   
   
   
   
25
Thiên Di (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Bát tọa Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Tướng quân Mộc dục
Quốc ấn Âm Sát
   
   
   
   
65
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Thị Huyền Nhung

Sinh lúc 05:00
Chủ Nhật ngày 25 tháng 1 năm 1981
Giờ Mão ngày 20 tháng 12 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thai phụ Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
   
   
   
15
Nô Bộc
(H) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên thương
Long Đức Lưu hà
Tấu thư Quan đái
   
   
   
   
   
75
Mệnh
 
 
Tam thai Thiên khốc
  Địa võng
  Tang môn
  Phục binh
  Tử
   
   
   
5
Quan Lộc
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã Địa kiếp
Thiên trù  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
85
Điền Trạch TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Ân quang Linh tinh
Thiên quý Tử phù
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Hoá quyền  
Đường phù  
95
Phúc Đức TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Long trì Thiên riêu
Thiên thọ Quan phù
Thiên y Đẩu quân
Hoá khoa Bênh phù
  Suy
  Hoá kỵ
   
   
105
Phụ Mẫu
(D) Thiên phủ
 
Hữu bật Cô thần
Thiên quan Hỏa tinh
Văn tinh Đại hao
Thiếu âm Bệnh
   
   
   
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Huyền Nhung