Mệnh TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn xương Cô thần
Thiên quan Thiên hình
Thiên thọ Tuyệt
Thiếu âm Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
2
Phụ Mẫu
(V) Cự môn
 
Long trì Quan phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Địa không
   
   
112
Phúc Đức
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
Thiên tài Tử
   
   
   
102
Điền Trạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Linh tinh
Thiên mã Hỏa tinh
Văn tinh Tuế phá
Hoá lộc Đại hao
  Bệnh
   
92
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thái âm
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên giải Thiên la
Lực sĩ Tang môn
  Đà la
  Thai
  Địa kiếp
   
12
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Thị Hoàng Diễm

Sinh lúc 09:00
Thứ Bảy ngày 4 tháng 10 năm 1986
Giờ Tị ngày 1 tháng 9 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Quan Lộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn khúc Thiên riêu
Thiên việt Phá toái
Thiên y Bênh phù
Long Đức Suy
   
   
   
82
Phu (THÂN)
(B) Thiên phủ
 
Đào hoa Thiên không
Địa giải  
Thiêu dương  
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
22
Nô Bộc TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên quý Thiên thương
Hoa cái Địa võng
Hỷ thần Bạch hổ
Đế vượng Âm Sát
Đường phù  
   
   
72
Tử Tức
 
 
Hữu bật Thái tuế
Bát tọa Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
   
32
Tài Bạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tướng quân Mộc dục
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
   
   
42
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên sứ
Tam thai Điếu khách
Thiên Phúc Quan đái
Thiên trù Thiên Sát
Tấu thư  
Hoá quyền  
   
52
Thiên Di TUẦN
 
 
Thai phụ Kiếp sát
Thiên khôi Đẩu quân
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức  
Lâm quan  
   
   
62

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Hoàng Diễm