Tài Bạch
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Kiếp sát
Thiên việt Phi liêm
Thiên đức  
Thiên tài  
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
45
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Thiên Phúc Linh tinh
Tấu thư Hỏa tinh
Dưỡng Điếu khách
  Thiên Sát
   
   
   
35
Phu
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Trực phù
Hồng loan Thai
Quan sách Địa kiếp
Tướng quân Nguyệt Sát
Hoá khoa  
Quốc ấn  
25
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Âm Sát
   
   
   
15
Tật Ách
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên y Thiên sứ
Hoa cái Thiên la
Hỷ thần Thiên riêu
Hoá quyền Bạch hổ
Đường phù Mộc dục
   
   
55
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Thị Hồng

Sinh lúc 15:00
Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 1992
Giờ Thân ngày 3 tháng 4 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thổ Ngũ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Mệnh
 
 
Tam thai Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiên thọ Mộ
Thiên trù  
Thiêu dương  
Thanh long  
   
5
Thiên Di TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Ân quang Bênh phù
Thiên khôi Quan đái
Long Đức Địa không
   
   
   
   
65
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Thiên khốc
Thiên quan Địa võng
Địa giải Tang môn
Lực sĩ Đà la
  Tử
   
   
115
Nô Bộc TRIỆT
(D) Tham lang
 
Văn xương Thiên thương
Thai phụ Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã  
Văn tinh  
Lâm quan  
75
Quan Lộc (THÂN)
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Đẩu quân
Đế vượng Phục binh
   
   
   
   
85
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn khúc Thiên hình
Long trì Quan phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
   
95
Phúc Đức TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên quý Cô thần
Thiên giải Lưu hà
Thiếu âm Bệnh
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
105

Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Hồng