Tật Ách
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Bát tọa Thiên sứ
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Linh tinh
Phúc đức Phi liêm
Trường sinh  
   
   
54
Tài Bạch
(V) Cự môn
 
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên tài Địa kiếp
Tấu thư Thiên Sát
Dưỡng  
   
   
   
44
Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Hỏa tinh
Hồng loan Trực phù
Quan sách Thai
Tướng quân Nguyệt Sát
Hoá khoa  
Quốc ấn  
34
Phu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên thọ Thái tuế
Hoá lộc Tiểu hao
  Tuyệt
  Âm Sát
   
   
   
24
Thiên Di
(H) Thái âm
 
Ân quang Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộc dục
Đường phù Địa không
   
   
64
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Thị Hồng

Sinh lúc 13:00
Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 1992
Giờ Mùi ngày 3 tháng 4 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Huynh Đệ
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tam thai Phá toái
Phong cáo Thiên không
Đào hoa Mộ
Thiên trù Hoá kỵ
Thiêu dương  
Thanh long  
   
14
Nô Bộc TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Văn xương Thiên thương
Thiên khôi Bênh phù
Long Đức Quan đái
   
   
   
   
74
Mệnh TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên quý Thiên khốc
Thiên quan Địa võng
Địa giải Tang môn
Lực sĩ Đà la
  Tử
   
   
4
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
84
Điền Trạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Phục binh
Thiên hỷ  
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
   
94
Phúc Đức (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Long trì Thiên hình
  Quan phù
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
   
104
Phụ Mẫu TUẦN
 
 
Văn khúc Cô thần
Thiên giải Lưu hà
Thiếu âm Bệnh
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
114

Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Hồng