Phúc Đức
(D) Thiên đồng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Tuyệt
   
   
102
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Thiên trù Mộ
  Thiên Sát
   
   
92
Quan Lộc (THÂN)
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tả phù Phục binh
Hữu bật Tử
Thiên việt Nguyệt Sát
Thiên tài  
Thiếu âm  
Hoá quyền  
Hoá khoa  
82
Nô Bộc
(D) Tham lang
 
Văn xương Thiên thương
Thai phụ Quan phù
Long trì Đại hao
Văn tinh Bệnh
Hoá lộc Âm Sát
   
   
72
Phụ Mẫu
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Thai
   
   
112
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Nguyễn Thị Hải Yến

Giờ Dần ngày 18 tháng 4 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
  Suy
  Địa không
  Hoá kỵ
   
   
62
Mệnh
 
 
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Đẩu quân
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
2
Tật Ách TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Địa giải Thiên sứ
Hỷ thần Thiên hư
Đế vượng Địa võng
Đường phù Tuế phá
   
   
   
52
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên quý Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
12
Phu TRIỆT
 
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Mộc dục
Tướng quân Địa kiếp
Quốc ấn  
   
   
22
Tử Tức TRIỆT
(M) Thất sát
 
Tam thai Thiên hình
Ân quang Linh tinh
Tấu thư Hỏa tinh
  Bạch hổ
  Quan đái
   
   
32
Tài Bạch TUẦN
(H) Thiên lương
 
Hồng loan Phi liêm
Thiên thọ  
Thiên giải  
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
42

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Hải Yến