Tử Tức
(V) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Lưu Lộc Tồn Bệnh
  Hoá kỵ
   
93
Thê
(M) Tử vi
 
Thai phụ Tang môn
Phượng cát Kình dương
Giải thần Tử
Thiên trù Thiên Sát
Lực sĩ Lưu Tang Môn
  Lưu Kình Dương
   
103
Huynh Đệ
 
 
Thiên việt Thiên riêu
Thiên y Mộ
Thiếu âm Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
   
113
Mệnh (THÂN)
(H) Phá Quân
 
Long trì Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
3
Tài Bạch
(H) Thất sát
 
Hữu bật Thiên la
Văn khúc Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
Hoá khoa Đà la
  Suy
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Đà La
83
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Thị Diễm Hương

Giờ Tý ngày 15 tháng 7 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Mộc Tam Cục
An sao lưu động cho năm 1988


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phụ Mẫu
 
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Thai
Tướng quân  
   
   
   
   
13
Tật Ách
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Thiên sứ
Thiên quan Thiên hình
Thiên Phúc Trực phù
Quan sách Phục binh
Đế vượng  
   
   
73
Phúc Đức TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tả phù Thiên hư
Văn xương Địa võng
Tấu thư Linh tinh
Dưỡng Tuế phá
Đường phù Đẩu quân
  Lưu Thiên Hư
   
23
Thiên Di
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Bát tọa Thiên khốc
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên mã Điếu khách
Thiên giải Đại hao
Lâm quan Âm Sát
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Khốc
   
63
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Thiên thương
Thiên đức Quả tú
Địa giải Phá toái
Phúc đức Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
   
   
53
Quan Lộc TRIỆT
(H) Tham lang
 
Tam thai Bạch hổ
Thiên tài Mộc dục
Thiên thọ Lưu Bạch Hổ
Hỷ thần  
Hoá lộc  
   
   
43
Điền Trạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Ân quang Phi liêm
Hồng loan Địa kiếp
Long Đức Địa không
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
   
33

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thị Diễm Hương