Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên mã Bênh phù
Địa giải Địa kiếp
Trường sinh Địa không
Quốc ấn  
   
   
114
Mệnh (THÂN)
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Thiên việt Trực phù
Thiên trù Đại hao
Thiên giải Mộc dục
Quan sách Âm Sát
   
   
   
4
Phụ Mẫu
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Hoa cái Thiên hình
  Thái tuế
  Phục binh
  Quan đái
   
   
   
14
Phúc Đức
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Phong cáo Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Lâm quan Quan phủ
Hoá lộc Đà la
Hoá quyền  
   
24
Phu TRIỆT
 
 
Văn xương Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần Linh tinh
Dưỡng Hoá kỵ
   
   
104
Mão Dần Sửu
  Nguyễn Thùy Linh

Sinh lúc 11:30
Thứ Sáu ngày 6 tháng 12 năm 1991
Giờ Ngọ ngày 1 tháng 11 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Điền Trạch
(H) Thiên tướng
 
Thiên quan Tang môn
Lộc tồn Thiên Sát
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
34
Tử Tức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Ân quang Hỏa tinh
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Đẩu quân
  Phi liêm
  Thai
   
   
94
Quan Lộc TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Văn khúc Địa võng
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ Suy
Hoá khoa Nguyệt Sát
   
   
   
44
Tài Bạch
 
 
Tả phù Tuyệt
Tam thai  
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
84
Tật Ách
 
 
Thiên tài Thiên sứ
Thiên thọ Thiên hư
Tướng quân Phá toái
  Tuế phá
  Mộ
   
   
74
Thiên Di
 
 
Hữu bật Tử phù
Bát tọa Tiểu hao
Thai phụ Tử
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Văn tinh  
   
64
Nô Bộc TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quý Thiên thương
Long trì Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Thanh long Quan phù
  Bệnh
   
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thùy Linh