Điền Trạch TRIỆT
(V) Thiên cơ
 
Thiên quý Cô thần
Thiên quan Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Thiếu âm Bệnh
Lộc tồn Lưu Thái Tuế
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
   
33
Quan Lộc
(M) Tử vi
 
Hữu bật Quan phù
Văn xương Kình dương
Phong cáo Tử
Long trì Âm Sát
Lực sĩ  
Hoá khoa  
   
   
   
43
Nô Bộc
 
 
Nguyệt đức Thiên thương
Thiên hỷ Lưu hà
Thanh long Tử phù
  Mộ
  Địa không
  Lưu Tang Môn
   
   
   
53
Thiên Di
(H) Phá Quân
 
Tả phù Thiên hư
Văn khúc Tuế phá
Phượng cát Tiểu hao
Giải thần Tuyệt
Thiên mã  
Văn tinh  
   
   
   
63
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thất sát
 
Thiên tài Thiên khốc
  Thiên la
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
   
   
23
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Thành Tâm

Sinh lúc 08:45
Thứ Hai ngày 23 tháng 6 năm 1986
Giờ Thìn ngày 17 tháng 5 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tật Ách
 
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên việt Phá toái
Long Đức Thai
Tướng quân  
   
   
   
   
   
73
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Đế vượng Địa kiếp
   
   
   
   
   
   
13
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thai phụ Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư Hoá kỵ
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
   
   
83
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Bát tọa Thái tuế
Lâm quan Đẩu quân
  Đại hao
   
   
   
   
   
   
3
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hồng loan Quả tú
Quan sách Thiên hình
Hoá lộc Trực phù
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
  Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
113
Thê
(H) Tham lang
 
Tam thai Điếu khách
Thiên Phúc Mộc dục
Thiên thọ Thiên Sát
Thiên trù  
Thiên giải  
Hỷ thần  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
103
Tử Tức TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Linh tinh
Địa giải Phi liêm
Phúc đức Lưu Thiên Hư
Trường sinh Lưu Đà La
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
93

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thành Tâm