Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Hữu bật Điếu khách
Tam thai Đà la
Văn xương  
Thiên mã  
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
96
Quan Lộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên y Thiên riêu
Quan sách Lưu hà
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Quan đái
  Địa không
   
   
86
Nô Bộc
(D) Thiên lương
 
Phong cáo Thiên thương
Thiên việt Thái tuế
Thiên thọ Đẩu quân
Hoa cái Quan phủ
Hoá khoa Kình dương
  Mộc dục
   
76
Thiên Di TRIỆT
(M) Thất sát
 
Hồng loan Cô thần
Thiên trù Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Trường sinh Phục binh
   
   
   
66
Phúc Đức
(V) Tham lang
 
Thiên đức Thiên la
Phúc đức Quả tú
Thanh long Hỏa tinh
Đế vượng Địa kiếp
Hoá quyền Âm Sát
   
   
106
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Thành Liêm

Sinh lúc 09:35
Thứ Bảy ngày 14 tháng 7 năm 1979
Giờ Tị ngày 21 tháng 6 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên sứ
Bát tọa Tang môn
Văn khúc Đại hao
Thiên quan Hoá kỵ
Thiên tài Thiên Sát
Văn tinh  
Dưỡng  
56
Phụ Mẫu
(H) Thái âm
 
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Bạch hổ
  Tiểu hao
  Suy
   
   
   
116
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
 
Thiếu âm Địa võng
Hoá lộc Bênh phù
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
46
Mệnh
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên quý Thiên hình
Thiên Phúc Bệnh
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
6
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên hư
Thiên giải Phá toái
Tấu thư Tuế phá
  Tử
   
   
   
16
Thê (THÂN) TUẦN
(M) Phá Quân
 
Ân quang Tử phù
Nguyệt đức Phi liêm
Đào hoa Mộ
Địa giải  
   
   
   
26
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Thai phụ Thiên khốc
Long trì Quan phù
Hỷ thần Tuyệt
Đường phù  
   
   
   
36

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thành Liêm