Phúc Đức
(V) Thiên cơ
 
Tam thai Cô thần
Ân quang Phá toái
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Đà la
Thiên giải  
Lực sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
104
Điền Trạch
(M) Tử vi
 
Thiên hỷ Thiên hình
Thiên tài Linh tinh
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
94
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Hoa cái Thai
  Địa kiếp
   
   
   
84
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Nguyệt đức Thiên thương
  Kiếp sát
  Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Tuyệt
  Âm Sát
   
74
Phụ Mẫu
(H) Thất sát
 
Địa giải Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Mộc dục
   
   
   
   
   
114
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyễn Thành Công

Sinh lúc 16:00
Thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 1987
Giờ Thân ngày 29 tháng 10 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
 
 
Bát tọa Thiên hư
Thiên quý Tuế phá
Thiên việt Đại hao
Văn tinh Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
64
Mệnh TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Quan đái
  Địa không
   
   
   
4
Tật Ách TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Phong cáo Thiên sứ
Thiên thọ Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Bênh phù
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
54
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Trực phù
Thai phụ Đẩu quân
Thiên quan  
Quan sách  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
14
Thê
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Quả tú
Hữu bật Hỏa tinh
Tấu thư Điếu khách
Đế vượng Hoá kỵ
Hoá quyền  
   
   
   
24
Tử Tức
(H) Tham lang
 
Văn khúc Phi liêm
Thiên đức Suy
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
   
   
   
34
Tài Bạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
   
   
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Thành Công