Nô Bộc
(V) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên thương
Thiên Phúc Phá toái
Hỷ thần Bạch hổ
Trường sinh  
Đường phù  
   
   
   
74
Thiên Di
(M) Tử vi
 
Bát tọa Phi liêm
Văn khúc  
Thiên quan  
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Dưỡng  
64
Tật Ách
 
 
Địa giải Thiên sứ
Tấu thư Quả tú
  Điếu khách
  Thai
   
   
   
   
54
Tài Bạch
(H) Phá Quân
 
Tam thai Trực phù
Văn xương Tuyệt
Thai phụ  
Thiên giải  
Quan sách  
Tướng quân  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
44
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thất sát
 
Tả phù Thiên la
Phong cáo Bênh phù
Long Đức Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
84
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyễn Tấn Trung

Sinh lúc 03:00
Thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 1993
Giờ Dần ngày 29 tháng 1 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tử Tức
 
 
Thiên tài Thiên khốc
  Thiên hình
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Mộ
  Địa không
   
   
34
Điền Trạch
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Thiên hư
Thiên khôi Tuế phá
Văn tinh Đại hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
94
Thê TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hữu bật Địa võng
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Tử
Thanh long  
   
   
   
   
24
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Nguyệt đức Kiếp sát
Lâm quan Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Âm Sát
   
   
   
104
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Long trì Thiên riêu
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Quan phù
Thiên thọ Quan phủ
Thiên y Kình dương
Hoa cái Địa kiếp
Đế vượng  
Hoá quyền  
114
Mệnh TRIỆT
(H) Tham lang
 
Thiên hỷ Linh tinh
Thiếu âm Suy
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ  
   
   
   
   
4
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thái âm
 
Ân quang Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lực sĩ Đẩu quân
Hoá khoa Đà la
  Bệnh
   
   
   
14

Lá số Tử vi của Nguyễn Tấn Trung