Phụ Mẫu
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Ân quang Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiên giải Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá lộc  
15
Phúc Đức (THÂN)
(V) Cự môn
 
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Tang môn
Thiên trù Kình dương
Lực sĩ Mộc dục
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
25
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Thiên việt Quan đái
Thiếu âm Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
   
   
   
35
Quan Lộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Long trì Quan phù
Thiên tài Tiểu hao
Văn tinh Âm Sát
Lâm quan  
   
   
   
   
45
Mệnh
(H) Thái âm
 
Tam thai Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Địa giải Quan phủ
Dưỡng Đà la
Hoá quyền Địa không
   
   
   
5
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Ngọc Thúy

Sinh lúc 13:15
Thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 1988
Giờ Mùi ngày 4 tháng 10 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên quý Thiên thương
Phong cáo Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
55
Huynh Đệ
(B) Thiên phủ
 
Văn xương Linh tinh
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Phục binh
Quan sách Thai
   
   
   
   
115
Thiên Di TUẦN
(H) Thái dương
 
Bát tọa Thiên hư
Thiên thọ Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Tấu thư Tuế phá
Đường phù Suy
   
   
   
65
Thê
 
 
Thiên mã Thiên khốc
  Điếu khách
  Đẩu quân
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
105
Tử Tức TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tả phù Quả tú
Hữu bật Phá toái
Thai phụ Bênh phù
Thiên khôi Mộ
Thiên đức  
Phúc đức  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
95
Tài Bạch TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Hỷ thần Bạch hổ
  Tử
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
85
Tật Ách TUẦN
 
 
Văn khúc Thiên sứ
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
   
   
   
   
   
75

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Ngọc Thúy