Phụ Mẫu
(H) Thiên lương
 
Ân quang Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ  
Trường sinh  
15
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Kình dương
Thiên trù Mộc dục
Lực sĩ Thiên Sát
   
   
25
Điền Trạch
 
 
Thiên việt Quan đái
Địa giải Nguyệt Sát
Thiếu âm  
Thanh long  
   
   
35
Quan Lộc
(V) Liêm Trinh
 
Long trì Quan phù
Thiên tài Tiểu hao
Văn tinh  
Thiên giải  
Lâm quan  
   
45
Mệnh
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Thiên la
Bát tọa Thái tuế
Thai phụ Quan phủ
Thiên thọ Đà la
Hoa cái  
Dưỡng  
5
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Ngọc Linh

Sinh lúc 19:00
Chủ Nhật ngày 6 tháng 3 năm 1988
Giờ Tuất ngày 19 tháng 1 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc
 
 
Thiên quý Thiên thương
Nguyệt đức Thiên hình
Đào hoa Tử phù
Tướng quân Địa kiếp
Đế vượng  
   
55
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Phục binh
Quan sách Thai
  Hoá kỵ
   
   
115
Thiên Di TUẦN
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên hư
Tam thai Địa võng
Tấu thư Tuế phá
Hoá khoa Suy
Đường phù  
   
65
Thê
(D) Tham lang
 
Văn khúc Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Hoá lộc Đẩu quân
  Đại hao
  Tuyệt
  Âm Sát
105
Tử Tức TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Phúc đức Bênh phù
Hoá quyền Mộ
Quốc ấn Địa không
95
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Hỏa tinh
Hỷ thần Bạch hổ
  Tử
   
   
85
Tật Ách TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Hồng loan Thiên sứ
Long Đức Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
75

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Ngọc Linh