Phụ Mẫu
(H) Cự môn
 
Quan sách Phá toái
Trường sinh Trực phù
  Tiểu hao
   
   
   
   
114
Phúc Đức TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Thái tuế
Phong cáo  
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên thọ  
Thanh long  
Dưỡng  
104
Điền Trạch TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Linh tinh
Lực sĩ Thiên không
  Đà la
  Thai
  Địa không
   
94
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Văn khúc Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ  
   
   
   
84
Mệnh
(V) Tham lang
 
Hữu bật Thiên la
Tam thai Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Đẩu quân
Tướng quân Mộc dục
Quốc ấn  
   
4
Tị Thìn Mão Dần
  Nguyễn Minh Ngọc

Sinh lúc 08:45
Chủ Nhật ngày 26 tháng 8 năm 1990
Giờ Thìn ngày 7 tháng 7 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Hồng loan Thiên thương
Thiếu âm Hỏa tinh
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Hoá kỵ
   
74
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
Thiên quý Thiên hình
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Quan đái
Thiên hỷ Địa kiếp
Phúc đức  
Tấu thư  
Hoá khoa  
14
Thiên Di TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Địa võng
Bát tọa Quan phù
Thai phụ Phục binh
Long trì Tử
Thiên tài  
Hoa cái  
Hoá quyền  
64
Phu
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
Thiên giải Âm Sát
Lâm quan  
   
   
   
24
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Địa giải Nguyệt Sát
Long Đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
34
Tài Bạch (THÂN)
(M) Phá Quân
 
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
   
44
Tật Ách TUẦN
(H) Thái dương
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Đại hao
Hoá lộc Bệnh
   
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Minh Ngọc