Huynh Đệ
(D) Thiên tướng
 
Thiên quý Phi liêm
Phong cáo  
Thiên việt  
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
   
112
Mệnh
(M) Thiên lương
 
Thiên Phúc Bạch hổ
Hỷ thần Đẩu quân
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
   
2
Phụ Mẫu
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Quả tú
Văn xương Bênh phù
Thiên đức Suy
Phúc đức  
Quốc ấn  
   
   
12
Phúc Đức
 
 
Thiên y Thiên khốc
Thiên mã Thiên riêu
  Điếu khách
  Đại hao
  Bệnh
  Địa không
   
22
Thê
(H) Cự môn
 
Thiên tài Thiên hư
Tấu thư Thiên la
Đường phù Thiên hình
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Quan đái
   
102
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Minh Cương

Sinh lúc 06:30
Thứ Năm ngày 14 tháng 10 năm 1982
Giờ Mão ngày 28 tháng 8 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Điền Trạch
 
 
Ân quang Trực phù
Thai phụ Phục binh
Thiên trù Tử
Quan sách  
   
   
   
32
Tử Tức TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hữu bật Tử phù
Thiên khôi Mộc dục
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Thiên giải  
Tướng quân  
Hoá quyền  
92
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
 
Thiên quan Địa võng
Thiên thọ Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
  Đà la
  Mộ
   
   
42
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tam thai Quan phù
Long trì Tiểu hao
Văn tinh Địa kiếp
Địa giải  
Trường sinh  
   
   
82
Tật Ách TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Thiếu âm Thiên sứ
Thanh long Phá toái
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
   
   
72
Thiên Di (THÂN) TUẦN
(H) Thái dương
 
Bát tọa Linh tinh
Phượng cát Tang môn
Giải thần Kình dương
Lực sĩ Thai
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
62
Nô Bộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tả phù Thiên thương
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Hoá khoa Tuyệt
  Hoá kỵ
52

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Minh Cương