Nô Bộc
(M) Thái dương
 
Bát tọa Thiên thương
Nguyệt đức Phá toái
Lộc tồn Kiếp sát
Bác sĩ Lưu hà
Trường sinh Tử phù
   
   
74
Thiên Di TUẦN
(M) Phá Quân
 
Văn khúc Thiên khốc
Thiên trù Thiên hư
Dưỡng Tuế phá
  Quan phủ
  Kình dương
  Thiên Sát
   
64
Tật Ách TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên sứ
Địa giải Phục binh
Long Đức Thai
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
54
Tài Bạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Văn xương Bạch hổ
Thai phụ Đại hao
Văn tinh Tuyệt
Thiên giải  
   
   
   
44
Quan Lộc (THÂN)
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Thiên la
Phong cáo Quan phù
Long trì Đà la
Thiên thọ Mộc dục
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
84
Tị Thìn Mão Dần
  Nguyễn Lê Bảo Trân

Sinh lúc 04:35
Chủ Nhật ngày 24 tháng 2 năm 2008
Giờ Dần ngày 18 tháng 1 năm Mậu Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Giáng hạ thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 14 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên hình
Thiên đức Bênh phù
Đào hoa Mộ
Thiên hỷ Địa không
Phúc đức  
Hoá quyền  
   
34
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Thiên quan Quan đái
Thiên Phúc  
Hồng loan  
Thiếu âm  
Thanh long  
   
   
94
Phu
(V) Tham lang
 
Hữu bật Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Hỷ thần Tử
Hoá lộc  
Hoá khoa  
Đường phù  
24
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Thiên quý Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lâm quan Đẩu quân
  Tiểu hao
  Âm Sát
   
   
104
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Địa kiếp
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
114
Mệnh TRIỆT
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Ân quang Linh tinh
Thiên tài Hỏa tinh
Tấu thư Thái tuế
  Suy
   
   
   
4
Huynh Đệ
(D) Cự môn
 
Quan sách Trực phù
  Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
   
14

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Lê Bảo Trân