Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Bát tọa Thiên hình
Quan sách Phá toái
Trường sinh Hỏa tinh
  Trực phù
  Tiểu hao
   
   
95
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Đẩu quân
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
   
85
Nô Bộc TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiêu dương Thiên thương
Lực sĩ Thiên không
  Đà la
  Thai
  Địa kiếp
   
   
75
Thiên Di
 
 
Thiên tài Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ  
   
   
   
65
Phúc Đức
(H) Cự môn
 
Thiên quý Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Thiên giải Mộc dục
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
105
Tị Thìn Mão Dần
  Nguyễn Kiều Oanh

Giờ Thân ngày 10 tháng 9 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Quan phủ
Thiếu âm Kình dương
  Mộ
   
   
55
Phụ Mẫu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Quan đái
Thiên hỷ Địa không
Địa giải  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
115
Tài Bạch TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Ân quang Địa võng
Phong cáo Quan phù
Long trì Phục binh
Hoa cái Tử
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
45
Mệnh
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Hữu bật Bạch hổ
Văn xương Phi liêm
Thai phụ  
Thiên khôi  
Thiên trù  
Lâm quan  
Hoá khoa  
5
Huynh Đệ
(B) Thiên phủ
 
Long Đức Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
   
15
Phu
(H) Thái dương
 
Tả phù Thiên khốc
Văn khúc Thiên hư
Thiên thọ Tuế phá
Hoá lộc Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
   
25
Tử Tức TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Linh tinh
Văn tinh Tử phù
Hoá quyền Đại hao
  Bệnh
   
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Kiều Oanh