Quan Lộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Bát tọa Thiên hình
Thiên quý Phá toái
Quan sách Trực phù
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Thiên việt Thiên thương
Thiên Phúc Thái tuế
Thanh long Quan đái
   
   
   
   
   
76
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
 
 
Thiên tài Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
   
   
   
   
66
Tật Ách
 
 
Thiên mã Thiên sứ
Lộc tồn Cô thần
Bác sĩ Tang môn
Trường sinh Địa kiếp
   
   
   
   
56
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên giải Hỏa tinh
Tướng quân Điếu khách
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
96
Tị Thìn Mão Dần
  Nguyễn Kiều Oanh

Giờ Dậu ngày 10 tháng 9 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tài Bạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tam thai Thiên riêu
Ân quang Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiên y  
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
46
Phúc Đức
(H) Thiên tướng
 
Thai phụ Lưu hà
Thiên đức Suy
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Địa giải  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
106
Tử Tức TUẦN
 
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Quan phù
  Phục binh
  Thai
  Âm Sát
   
   
   
36
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Hữu bật Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Bệnh
Hoá lộc Địa không
   
   
   
   
116
Mệnh
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Văn khúc Tử
Văn xương Nguyệt Sát
Thiên thọ  
Long Đức  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
6
Huynh Đệ
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Tả phù Thiên khốc
Hoá khoa Thiên hư
  Linh tinh
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
16
Phu TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Phong cáo Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Văn tinh Tuyệt
   
   
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Kiều Oanh