Tật Ách
(V) Thiên cơ
 
Bát tọa Thiên sứ
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Địa giải  
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
74
Tài Bạch
(M) Tử vi
 
Văn khúc Điếu khách
Thiên Phúc Mộc dục
Thiên tài Âm Sát
Thiên giải Thiên Sát
Hỷ thần Lưu Thái Tuế
Hoá quyền  
   
   
84
Tử Tức
 
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Thiên hình
Quốc ấn Trực phù
  Bênh phù
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
94
Thê
(H) Phá Quân
 
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Thái tuế
Lâm quan Đại hao
Lưu Thiên Mã Lưu Tang Môn
   
   
   
   
104
Thiên Di
(H) Thất sát
 
Phong cáo Thiên la
Hoa cái Hỏa tinh
Tấu thư Bạch hổ
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
   
64
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Hoàng Khôi

Sinh lúc 04:55
Chủ Nhật ngày 13 tháng 12 năm 1992
Giờ Dần ngày 20 tháng 11 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 30 tuổi
An sao lưu động cho năm 2014


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ
 
 
Tam thai Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiên trù Phục binh
Thiêu dương Địa không
Đế vượng  
   
   
   
114
Nô Bộc TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên khôi Thiên thương
Long Đức Thai
Tướng quân Lưu Kình Dương
Hoá lộc  
   
   
   
   
54
Mệnh TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quan Thiên khốc
Thiên thọ Địa võng
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
   
4
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tả phù Thiên hư
Ân quang Tuế phá
Phượng cát Tiểu hao
Giải thần Tuyệt
Thiên mã Hoá kỵ
Văn tinh Lưu Bạch Hổ
Hoá khoa  
Lưu Lộc Tồn  
44
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Mộ
Thanh long Địa kiếp
  Lưu Đà La
   
   
   
   
34
Phúc Đức
(H) Tham lang
 
Hữu bật Quan phù
Thiên quý Đẩu quân
Long trì Kình dương
Lực sĩ Tử
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Thiên Hư
   
   
24
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên y Cô thần
Thiếu âm Thiên riêu
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Bệnh
   
   
   
   
14

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Hoàng Khôi