Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Thai phụ Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Tuyệt
Thiên mã  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
92
Quan Lộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quan Phi liêm
Địa giải Mộ
Long Đức  
   
   
   
   
   
82
Nô Bộc
(D) Thiên lương
 
Hoa cái Thiên thương
Thiên giải Thiên khốc
Tấu thư Bạch hổ
  Tử
   
   
   
   
72
Thiên Di
(M) Thất sát
 
Thiên đức Thiên hình
Phúc đức Kiếp sát
Tướng quân Bệnh
Quốc ấn  
   
   
   
   
62
Phúc Đức
(V) Tham lang
 
Tam thai Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Bênh phù
  Thai
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
102
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Hòa Phương

Sinh lúc 21:15
Thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 1984
Giờ Hợi ngày 26 tháng 12 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tật Ách
(H) Thiên đồng
 
  Thiên sứ
  Phá toái
  Linh tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Suy
  Thiên Sát
   
52
Phụ Mẫu
(H) Thái âm
 
Tả phù Quan phù
Văn khúc Đại hao
Thiên quý  
Long trì  
Thiên khôi  
Văn tinh  
Dưỡng  
Hoá khoa  
112
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
 
Bát tọa Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Thanh long Địa kiếp
Đế vượng Nguyệt Sát
   
   
42
Mệnh
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiếu âm Cô thần
Trường sinh Lưu hà
  Phục binh
   
   
   
   
   
2
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Phong cáo Tang môn
Thiên tài Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
   
12
Thê (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Đào hoa Thiên riêu
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Quan đái
Lộc tồn Địa không
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
   
22
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Hữu bật Thái tuế
Văn xương Đẩu quân
Ân quang Đà la
Phượng cát  
Giải thần  
Thiên thọ  
Lực sĩ  
Lâm quan  
32

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Hòa Phương