Phúc Đức TUẦN
(H) Thái âm
 
Thiên mã Thiên hư
Lực sĩ Tuế phá
Lâm quan Đà la
   
   
   
   
   
106
Điền Trạch
(H) Tham lang
 
Văn khúc Lưu hà
Thiên thọ Quan đái
Long Đức Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
   
96
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Thiên khốc
Hữu bật Hỏa tinh
Thiên việt Bạch hổ
Hoa cái Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Thiên thương
Thai phụ Kiếp sát
Thiên đức Phục binh
Thiên trù Âm Sát
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
76
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Phong cáo Thiên la
Nguyệt đức Thiên riêu
Hồng loan Tử phù
Thiên y  
Thanh long  
Đế vượng  
   
   
116
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Duy Sơn

Sinh lúc 04:54
Thứ Năm ngày 23 tháng 5 năm 2019
Giờ Dần ngày 19 tháng 4 năm Kỷ Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thiên Di TRIỆT
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Thiên quan Phá toái
Văn tinh Điếu khách
Dưỡng Đại hao
Hoá khoa Địa không
  Thiên Sát
   
   
   
66
Mệnh
 
 
Long trì Quan phù
  Tiểu hao
  Suy
   
   
   
   
   
6
Tật Ách
(H) Thất sát
 
Thiên hỷ Thiên sứ
Địa giải Địa võng
Quan sách Quả tú
  Trực phù
  Đẩu quân
  Bênh phù
  Thai
  Nguyệt Sát
56
Huynh Đệ
(H) Phá Quân
 
Thiên Phúc Cô thần
Thiên tài Bệnh
Thiếu âm  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
16
Thê
 
 
Tam thai Tang môn
Bát tọa Tử
Ân quang Địa kiếp
Thiên quý  
Thiên khôi  
Tấu thư  
   
   
26
Tử Tức
(B) Tử vi
 
Đào hoa Thiên hình
Thiêu dương Linh tinh
  Thiên không
  Phi liêm
  Mộ
   
   
   
36
Tài Bạch
(H) Thiên cơ
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Tuyệt
Thiên giải  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
46

Lá số Tử vi của Nguyễn Duy Sơn