Tử Tức
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên việt Thiên hình
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Hoá kỵ
Trường sinh  
   
   
95
Thê
(M) Thái dương
 
Văn khúc Bạch hổ
Thiên Phúc Mộc dục
Thiên tài  
Hỷ thần  
   
   
105
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
   
   
   
115
Mệnh
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Văn xương Thiên khốc
Thai phụ Điếu khách
Thiên mã Đại hao
Lâm quan  
   
   
5
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
 
Thiên quý Thiên hư
Phong cáo Thiên la
Thiên giải Tuế phá
Tấu thư Đẩu quân
Dưỡng  
Đường phù  
85
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Dương Sao Sáng

Sinh lúc 03:30
Thứ Hai ngày 1 tháng 11 năm 1982
Giờ Dần ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phụ Mẫu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên y Thiên riêu
Thiên trù Trực phù
Quan sách Phục binh
Đế vượng Địa không
Hoá quyền  
   
15
Tật Ách TRIỆT
 
 
Tam thai Thiên sứ
Thiên khôi Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Thai
Địa giải  
Tướng quân  
75
Phúc Đức
(H) Cự môn
 
Ân quang Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Thiên thọ Quan phủ
Hoa cái Đà la
  Suy
  Âm Sát
25
Thiên Di TRIỆT
 
 
Hữu bật Quan phù
Long trì Tiểu hao
Văn tinh Tuyệt
   
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiếu âm Thiên thương
Thanh long Phá toái
  Linh tinh
  Mộ
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
55
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(V) Thiên lương
 
Tả phù Tang môn
Phượng cát Kình dương
Giải thần Tử
Lực sĩ Thiên Sát
Hoá lộc  
Hoá khoa  
45
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Bát tọa Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Bệnh
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Dương Sao Sáng