Thê
(D) Thiên đồng
 
Hữu bật Cô thần
Thiên mã Phá toái
Thiên trù Tang môn
Lực sĩ Đà la
Hoá quyền Tuyệt
   
   
22
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thai phụ Thiên riêu
Thiên hỷ Mộ
Thiên y  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
12
Mệnh (THÂN)
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Long trì Quan phù
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Hoa cái Tử
Hoá lộc  
   
   
2
Phụ Mẫu
(D) Tham lang
 
Nguyệt đức Kiếp sát
  Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Bệnh
   
   
112
Tử Tức
(D) Phá Quân
 
Văn khúc Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Thai
  Âm Sát
   
   
   
32
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyễn Công Trọng

Sinh lúc 00:00
Thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 1987
Giờ Tý ngày 19 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phúc Đức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tả phù Thiên hư
Thiên việt Hỏa tinh
Văn tinh Tuế phá
Hoá khoa Đại hao
  Suy
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
102
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Tam thai Thiên khốc
Ân quang Thái tuế
Dưỡng Tiểu hao
   
   
   
   
42
Điền Trạch TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn xương Địa võng
Thiên tài Linh tinh
Thiên thọ Đẩu quân
Long Đức Bênh phù
Đế vượng Nguyệt Sát
   
   
92
Tật Ách TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên quan Thiên hình
Quan sách Trực phù
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
52
Thiên Di
 
 
Thiên giải Quả tú
Tấu thư Điếu khách
  Mộc dục
   
   
   
   
62
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Thiên đức Thiên thương
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan Quan đái
Địa giải  
Phúc đức  
   
   
72
Quan Lộc TUẦN
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Bạch hổ
Thiên quý Địa kiếp
Thiên khôi Địa không
Thiên Phúc  
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Công Trọng