Mệnh TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Kiếp sát
Thiên quan Đẩu quân
Thiên đức Tuyệt
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
2
Phụ Mẫu
(M) Thiên lương
 
  Điếu khách
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
112
Phúc Đức
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Quả tú
Văn xương Thiên riêu
Hồng loan Lưu hà
Thiên thọ Trực phù
Thiên y Phục binh
Quan sách Tử
Hoá khoa Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
102
Điền Trạch
 
 
Văn tinh Thái tuế
  Đại hao
  Bệnh
  Địa không
   
   
   
   
92
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(H) Cự môn
 
Hữu bật Thiên la
Thiên quý Bạch hổ
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Thai
   
   
   
   
12
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn Bảo Anh

Sinh lúc 05:53
Chủ Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2016
Giờ Mão ngày 5 tháng 7 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 6 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Quan Lộc
 
 
Thai phụ Phá toái
Thiên việt Thiên không
Đào hoa Bênh phù
Thiêu dương Suy
   
   
   
   
82
Phu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Long Đức Thiên hình
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
   
   
   
22
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên thương
Ân quang Thiên khốc
Hỷ thần Địa võng
Đế vượng Tang môn
Hoá lộc  
Đường phù  
   
   
72
Tử Tức
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tam thai Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Tiểu hao
Thiên mã Địa kiếp
Thiên giải Âm Sát
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
32
Tài Bạch
(B) Thiên phủ
 
Nguyệt đức Linh tinh
Thiên hỷ Tử phù
Thiên tài Mộc dục
Địa giải  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
42
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Bát tọa Thiên sứ
Long trì Quan phù
Thiên Phúc Quan đái
Thiên trù  
Tấu thư  
   
   
   
52
Thiên Di (THÂN)
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên khôi Cô thần
Thiếu âm Hỏa tinh
Lâm quan Phi liêm
   
   
   
   
   
62

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Bảo Anh