Thiên Di
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Phá toái
Thiên việt Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Trường sinh Phi liêm
Hoá lộc  
   
   
   
64
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên y Thiên khốc
Hỷ thần Thiên hư
  Thiên riêu
  Tuế phá
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
74
Tài Bạch
 
 
Long Đức Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
84
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
 
Lâm quan Bạch hổ
  Đại hao
   
   
   
   
   
   
94
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Long trì Thiên thương
Hoa cái Thiên la
Tấu thư Quan phù
Dưỡng Âm Sát
Hoá quyền  
Đường phù  
   
   
54
Mùi Thân Dậu Tuất
  Ng.H

Giờ Thân ngày 15 tháng 6 năm Nhâm Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tang đố mộc
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thê
 
 
Tả phù Phục binh
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên trù  
Phúc đức  
Đế vượng  
Hoá khoa  
104
Quan Lộc (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Bát tọa Đẩu quân
Ân quang Thai
Thiên khôi Địa không
Hồng loan  
Thiên thọ  
Thiếu âm  
Tướng quân  
   
44
Huynh Đệ
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Hỏa tinh
Thiên quan Điếu khách
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
114
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(D) Tham lang
 
Văn xương Cô thần
Thai phụ Thiên hình
Thiên mã Linh tinh
Văn tinh Tang môn
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
34
Phúc Đức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Mộ
Thanh long  
   
   
   
   
   
24
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn khúc Thái tuế
Địa giải Kình dương
Lực sĩ Tử
  Hoá kỵ
   
   
   
   
14
Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Tam thai Lưu hà
Thiên quý Trực phù
Thiên tài Bệnh
Quan sách  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Ng.H