Mệnh
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Trường sinh  
   
   
   
5
Phụ Mẫu
 
 
Thiên quý Linh tinh
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Tang môn
Thiên trù Quan phủ
Địa giải Kình dương
Dưỡng Thiên Sát
   
   
115
Phúc Đức
 
 
Thiên việt Phục binh
Thiên giải Thai
Thiếu âm Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Ân quang Thiên hình
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
   
95
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Bát tọa Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
15
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Ngô Thị Bích Ngọc

Giờ Thân ngày 8 tháng 12 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Quan Lộc (THÂN)
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Thiên tài Mộ
   
   
   
   
   
85
Phu
(H) Thiên tướng
 
Tả phù Trực phù
Thiên quan Quan đái
Thiên Phúc Địa không
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
25
Nô Bộc TUẦN
 
 
Tam thai Thiên thương
Phong cáo Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đường phù Tuế phá
  Tử
   
   
   
75
Tử Tức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Văn xương Thiên khốc
Thai phụ Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Thiên thọ Đẩu quân
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
45
Tật Ách TRIỆT
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Văn khúc Thiên sứ
Thiên y Thiên riêu
Tấu thư Bạch hổ
Hoá quyền Suy
   
   
   
   
55
Thiên Di TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Hữu bật Phi liêm
Hồng loan Bệnh
Long Đức  
Hoá khoa  
   
   
   
   
65

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Ngô Thị Bích Ngọc