Mệnh
 
 
Văn xương Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Linh tinh
Trường sinh Đẩu quân
  Đại hao
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Phục binh
  Mộc dục
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
14
Phúc Đức TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Phong cáo Quả tú
Hồng loan Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Nguyệt Sát
24
Điền Trạch
 
 
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
   
34
Huynh Đệ
(V) Thái dương
 
Hoa cái Thiên la
Thiên giải Bạch hổ
Dưỡng Bênh phù
Hoá lộc Địa kiếp
Quốc ấn  
   
   
114
Mão Thìn Tị Ngọ
  Ngô Minh Hoàng

Sinh lúc 09:00
Thứ Bảy ngày 1 tháng 11 năm 1980
Giờ Tị ngày 24 tháng 9 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Quan Lộc
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Thiên riêu
Đào hoa Phá toái
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Kình dương
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
44
Thê (THÂN)
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Bát tọa Lưu hà
Ân quang Thai
Địa giải  
Long Đức  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
   
104
Nô Bộc
(M) Thái âm
 
Thanh long Thiên thương
Hoá khoa Thiên khốc
  Địa võng
  Tang môn
  Suy
  Âm Sát
   
54
Tử Tức
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Hữu bật Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Phi liêm
Thiên khôi Tuyệt
Thiên mã Hoá kỵ
Thiên trù  
   
94
Tài Bạch TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Mộ
Thiên tài  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
84
Tật Ách TUẦN
(V) Cự môn
 
Tả phù Thiên sứ
Long trì Quan phù
Tướng quân Tử
   
   
   
   
74
Thiên Di
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tam thai Cô thần
Thiên quý Tiểu hao
Thai phụ Bệnh
Thiên quan  
Thiên thọ  
Văn tinh  
Thiếu âm  
64

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Ngô Minh Hoàng