Thiên Di
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Đại hao
Trường sinh  
   
   
   
   
65
Tật Ách TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên sứ
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Phục binh
Địa giải Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
75
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Hồng loan Quả tú
Thiên tài Trực phù
Thiên giải Quan phủ
Quan sách Đà la
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
85
Tử Tức
 
 
Văn xương Thiên hình
Thai phụ Linh tinh
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
95
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Bát tọa Thiên thương
Phong cáo Thiên la
Hoa cái Hỏa tinh
Dưỡng Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
  Âm Sát
   
55
Mão Thìn Tị Ngọ
  Ngô Gia Huy

Giờ Dần ngày 8 tháng 12 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thê
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Đào hoa Phá toái
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Kình dương
Đế vượng Địa không
   
   
   
105
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thiên tướng
 
Tả phù Lưu hà
Long Đức Thai
Hỷ thần  
   
   
   
   
45
Huynh Đệ
 
 
Tam thai Thiên khốc
Thanh long Địa võng
  Tang môn
  Suy
   
   
   
115
Điền Trạch
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Ân quang Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Phi liêm
Thiên khôi Tuyệt
Thiên mã  
Thiên trù  
Hoá lộc  
35
Phúc Đức TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Mộ
Tấu thư Địa kiếp
Hoá quyền  
Đường phù  
   
   
25
Phụ Mẫu TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên quý Thiên riêu
Long trì Quan phù
Thiên y Tử
Tướng quân Hoá kỵ
Hoá khoa  
   
   
15
Mệnh
(D) Thiên phủ
 
Hữu bật Cô thần
Thiên quan Đẩu quân
Thiên thọ Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
Thiếu âm  
   
   
5

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Ngô Gia Huy