Quan Lộc TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Văn xương Thiên riêu
Thiên quan  
Hồng loan  
Thiên y  
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
85
Nô Bộc TUẦN
(M) Thất sát
 
Hữu bật Thiên thương
Ân quang Bạch hổ
Dưỡng Quan phủ
  Kình dương
  Địa không
  Âm Sát
   
   
   
75
Thiên Di TUẦN
 
 
Phong cáo Quả tú
Thiên đức Lưu hà
Phúc đức Phục binh
  Thai
   
   
   
   
   
65
Tật Ách
(V) Liêm Trinh
 
Tả phù Thiên sứ
Thiên quý Thiên khốc
Thiên mã Linh tinh
Văn tinh Hỏa tinh
  Điếu khách
  Đại hao
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
55
Điền Trạch TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Bát tọa Thiên hư
Lực sĩ Thiên la
  Tuế phá
  Đà la
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
   
95
Dậu Thân Mùi Ngọ
  NHAK

Sinh lúc 10:00
Thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2006
Giờ Tị ngày 15 tháng 5 năm Bính Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Ốc thượng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 17 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tài Bạch
 
 
Văn khúc Trực phù
Thiên việt Bênh phù
Thiên thọ Mộ
Quan sách  
   
   
   
   
   
45
Phúc Đức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Quan đái
Thanh long  
Hoá quyền  
   
   
   
   
   
105
Tử Tức
(D) Phá Quân
 
Tam thai Địa võng
Hoa cái Thái tuế
Hỷ thần Tử
Đường phù  
   
   
   
   
   
35
Phụ Mẫu
(D) Tham lang
 
Long trì Quan phù
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
   
   
   
115
Mệnh
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiếu âm Thiên hình
Tướng quân Phá toái
Đế vượng Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
5
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Phượng cát Tang môn
Giải thần Suy
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên trù  
Thiên giải  
Tấu thư  
   
   
   
15
Phu (THÂN)
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Cô thần
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên hỷ Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Địa giải Phi liêm
Thiêu dương Bệnh
Hoá lộc  
   
   
25

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của NHAK