Phụ Mẫu
(D) Thiên đồng
 
Nguyệt đức Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
  Đại hao
  Bệnh
   
113
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Thiên khốc
Văn khúc Thiên hư
Hoá khoa Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Âm Sát
  Thiên Sát
103
Điền Trạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên quan Hoá kỵ
Long Đức Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
93
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(D) Tham lang
 
Tả phù Bạch hổ
Văn xương Phi liêm
Thai phụ  
Thiên việt  
Thiên thọ  
Lâm quan  
   
83
Mệnh
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Thiên la
Long trì Quan phù
Thiên tài Phục binh
Hoa cái Tử
Hoá quyền  
   
   
3
Tị Thìn Mão Dần
  NGuyễn Thị Dung

Sinh lúc 04:30
Thứ Hai ngày 18 tháng 6 năm 1984
Giờ Dần ngày 19 tháng 5 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Nô Bộc TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên Phúc Thiên thương
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Quan đái
Thiên hỷ Địa không
Phúc đức  
Tấu thư  
   
73
Huynh Đệ
 
 
Hồng loan Quan phủ
Thiếu âm Kình dương
  Mộ
   
   
   
   
13
Thiên Di TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Tướng quân Điếu khách
Quốc ấn Đẩu quân
  Mộc dục
   
   
63
Phu
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
   
23
Tử Tức
 
 
Ân quang Thiên hình
Thiên quý Thiên không
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ Thai
  Địa kiếp
   
   
33
Tài Bạch
(M) Thất sát
 
Bát tọa Linh tinh
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiên giải Thái tuế
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
43
Tật Ách TUẦN
(H) Thiên lương
 
Địa giải Thiên sứ
Quan sách Trực phù
Trường sinh Tiểu hao
   
   
   
   
53

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của NGuyễn Thị Dung